NCBR

Przejdź do naszych usług

NCBR

Projekt "Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych"

Lider Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. we współpracy z Konsorcjantami tj. Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego oraz STEKOP S.A. zrealizowali Projekt pod nazwą „Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych”.

STEKOP SA zrealizował znaczną część projektu: podwozie z napędem, zasilanie, łączność, systemy obserwacji i rozpoznania terenu, zdalne sterowanie pojazdem i jego autonomia.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Naukowych na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa pn. „Przyszłościowe Technologie dla Obronności – Konkurs Młodych Naukowców”.

Całkowita wartość projektu: 7 178 768 zł

Dofinansowanie z NCBR: 6 452 146 zł

Okres realizacji: 2018-2021

Celem projektu jest prototyp autonomicznego pojazdu kołowego z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych na VI PGT. Efektem końcowym projektu będzie autonomiczny czterokołowy pojazd o masie całkowitej do 900 kg, dużej dzielności terenowej, przystosowany do działania w terenie miejskim i przygodnym, wyposażony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z systemem śledzenia celu. Projekt obejmie analizę i badania charakterystyki taktycznej pojazdu w celu ustalenia maksymalnej efektywności zastosowania w prowadzonych operacjach wojskowych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza i badania parametrów technicznych i cech funkcjonalnych zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia strzeleckiego i bezzałogowego, autonomicznego, transportowego pojazdu kołowego, znajdujących się w różnych fazach opracowania. Kluczowymi obszarami prac będą technologie autonomii, rozpoznania, łączności oraz efektywnego operowania pojazdem.