O firmie

Przejdź do naszych usług

Stekop

Producent specjalistycznych urządzeń i systemów ochrony

Spółka Akcyjna STEKOP powstała w 1995 r.

Jest producentem specjalistycznych urządzeń i systemów dla branży ochrony osób i mienia.

Instaluje i projektuje kompleksowe systemy ochrony osób i mienia.

Świadczy pełen pakiet usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, oraz usług utrzymania czystości.

Realizuje usługi kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. Posiada status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO).

Tradycje STEKOP S.A. sięgają początku lat osiemdziesiątych. W roku 1983 firma została zarejestrowana jako przedsiębiorstwo prywatne (Przedsiębiorstwa Elektroniki i Automatyki STEKOP), prowadzone przez inż. Stefana Kopczyńskiego. Od początku istnienia firma prowadziła działalność z zakresu technicznej ochrony mienia i była producentem pierwszego w Polsce systemu monitorowania (SEZAM).

Realizujemy usługi na terenie całej Polski, gdzie zatrudnienie znajduje ok. 3000 pracowników. Obejmuje to 100 osobową grupę specjalistów technicznej ochrony mienia oraz dużą grupę specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania bezpieczeństwem. We własnej siedzibie posiadamy laboratoria elektroniczne i informatyczne oraz pracownię projektową.

Firma spełnia wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych. Posiada tajną kancelarię i Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Zatrudnia także dużą grupę pracowników legitymujących się poświadczeniami bezpieczeństwa.

Świadectwa, certyfikaty:

– Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET” i „EU SECRET”.

– Certyfikaty jakości ISO 9001-2015 i AQAP 2110:2016.

STEKOP SA jest członkiem-założycielem Polskiej Izby Ochrony, a także aktywnie współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Projektantów, Producentów i Instalatorów Systemów Alarmowych POLALARM.

Dane rejestrowe spółki:

STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA
02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 9
NIP: 542-10-23-917, REGON: 050357134

KRS 0000046053 Sąd Rejonowy m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy i kapitał wpłacony
1 764 000 zł.

Zarząd:

Agnieszka Anna Klemensowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jerzy Łysynkiewicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Certyfikat ISO 9001:2015 wyd 19.01.2024 Pobierz
Certyfikat AQAP 2110:2016 wyd 19.01.2024 Pobierz
Załącznik do certyfikatów ISO i AQAP Pobierz
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pobierz
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego NATO SECRET Pobierz
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego EU SECRET Pobierz
Koncesja Pobierz
Powołanie na członka Komitetu Technicznego PKN Pobierz