Cyfrowe bariery mikrofalowe BM120C / BM200C

Przejdź do naszych usług

Cyfrowe bariery mikrofalowe BM120C / BM200C

BM120C i BM200C to cyfrowa wersja analogowych barier typu BM120M i BM200M powstała przez połączenie mikrofalowych obwodów barier BM120M/BM200M włoskiej firmy AVS ELECTRONICS S.p.A. i modułu cyfrowej analizy sygnałów firmy STEKOP SA. Zastosowanie w barierach BM120C/BM200C cyfrowego przetwarzania sygnału stanowi zupełnie nową jakość w porównaniu z klasycznymi barierami analogowymi. Poprzez zaawansowaną analizę kształtu sygnału i czasu jego trwania, jak również automatyczne śledzenie zmian warunków otoczenia, uzyskuje się wysoką pewność detekcji intruza i zwiększoną odporność cyfrowych barier BM120C/BM200C na fałszywe alarmy. Prócz tego możliwe jest zdalne monitorowanie pracy barier, jak również ich zdalna konfiguracja.

Pojedynczą barierę mikrofalową tworzą dwa moduły: nadajnik (Tx) i odbiornik (Rx), które są przystosowane do pracy w jednym z pięciu kanałów. Przy właściwym doborze numerów kanałów roboczych, możliwe jest tworzenie w oparciu o bariery mikrofalowe typu BM120C i BM200C dowolnie skomplikowanych systemów ochrony obwodowej, w których pracujące pary nadajnik-odbiornik barier mikrofalowych wzajemnie się nie zakłócają.

Ich połączenie za pomocą dwuprzewodowej magistrali RS485 gruntownie upraszcza okablowanie całego systemu, podnosząc jego niezawodność oraz obniżając koszt instalacji i serwisu. Funkcję zarządzania zintegrowanymi systemami barier mikrofalowych BM120C/BM200C obejmujących do 400 urządzeń pełni system integrujący ULISSES.

Program serwisowy umożliwia zdalne monitorowanie pracy barier mikrofalowych, obserwację kształtów sygnałów pobudzających, definiowanie minimalnego i maksymalnego czasu trwania pobudzenia oraz progu alarmu. W razie stwierdzenia przypadków braku wykrycia intruza, bądź też wygenerowania fałszywych alarmów, istnieje możliwość odczytu z nieulotnej pamięci bariery kształtu pobudzenia i poddania go niezależnej analizie. Zarejestrowany sygnał może być też przesłany do producenta celem opracowania dedykowanego algorytmu analizy sygnału, uwzględniającego charakterystyczne cechy zarejestrowanego przebiegu.

Aktualizacja oprogramowania barier mikrofalowych BM120C/BM200C odbywa się zdalnie, z poziomu serwisowego programu ładującego, i polega na przesłaniu do urządzenia pliku obrazu pamięci sterownika bariery.

Bariery mikrofalowe BM120C i BM200C są montowane w obudowach dostosowanych do montażu na zewnątrz. Konstrukcja obudowy i pokrycia zabezpieczające obwodów drukowanych zapewniają długoterminową odporność urządzeń na wpływ warunków środowiska, a wbudowane grzejniki umożliwiają niezawodną pracę urządzeń w całym zakresie temperatur otoczenia specyfikowanym przez Normy Obronne.

Głowica mocująca bariery umożliwia niezależną regulację położenia anteny w trzech kierunkach: wysokość, azymut, elewacja, co pozwala na precyzyjne ustawienie anteny nawet przy jej montażu w terenie pochyłym (np. na zboczu).

BM120C / BM200C
Cyfrowe bariery mikrofalowe BM120C / BM200C - karta katalogowa Pobierz
Instrukcja użytkownika i instalatora BM 120C 200C Pobierz
BM120C BM200C Cyfrowe Bariery Mikrofalowe - Folder Pobierz
Deklaracja zgodności dla Cyfrowej bariery mikrofalowej BM120C Pobierz