Systemy monitorowania

systemy syst monitorowania podstrona
Przejdź do naszych usług

System transmisji alarmów pożarowych STAP 2009

System transmisji alarmów pożarowych STAP2009 został opracowany na potrzeby realizacji monitorowania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych generowanych w lokalnych systemach sygnalizacji pożaru (SSP) z bezpośrednim przekazem alarmu pożarowego II stopnia do stanowiska dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z wprowadzonymi w 2007 roku przepisami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.04.2007 roku oraz obowiązującą w tym zakresie Polską Normą PN-EN 54-21.

Do przesyłania sygnałów z nadzorowanych obiektów system STAP 2009 wykorzystuje dwa niezależne tory transmisji, z których każdy pracuje w trybie dwukierunkowym ze zwrotnym potwierdzaniem odbioru zdarzeń. Torem podstawowym przekazu informacji jest dedykowany tor radiowy realizowany w paśmie VHF (150 – 172 MHz). Ze względu na zakres częstotliwości pracy toru radiowego nadajnik DN-1 produkowany jest w dwóch odmianach: na pasmo VHF-L (150 – 160 MHz) i pasmo VHF-H (160-172MHz). Drugim, rezerwowym torem transmisji nadajnika DN-1 jest układ pracujący z wykorzystaniem łącz komutowanych w publicznej sieci telekomunikacyjnej typu PSTN.

Stacje odbiorcze NSMAP, w zależności od zaprogramowanej konfiguracji mogą pełnić rolę Stacji Odbiorczych Alarmów Pożarowych (SOAP) lub jako Stacje Odbiorcze Alarmów Uszkodzeniowych (SOSU). Stacje posiadają wbudowany modem łączności GSM/GPRS wykorzystywany jako łącze techniczne umożliwiające zdalną konfigurację parametrów pracy stacji, edycję obiektów (dodawanie, usuwanie, zmiany konfiguracji), a także pozwalające na zdalną aktualizację oprogramowania NSMAP (firmware).

Stacje NSMAP posiadają wbudowany panel prezentacji i obsługi informacji (SPI) w postaci tekstowego wyświetlacza LCD z podświetleniem oraz klawiaturą. Stacja NSMAP przystosowana jest do współpracy z innymi Systemami Prezentacji Informacji, w tym z systemem wspomagania decyzji SWD ABAKUS użytkowanym przez straż pożarną, a także z operatorskim systemem zarządzania PALLADION oraz panelem dotykowym z oprogramowaniem Panel NSMAP (wyniesiony, lokalny panel obsługi). Stacja NSMAP posiada wbudowany układ zasilania rezerwowego (akumulator), który zapewnia ciągłą pracę urządzenia przez min. 0,5 godziny od chwili zaniku zasilania energetycznego 230V. Konstrukcja obudowy stacji NSMAP jest przystosowana do montażu urządzenia w szafie Rack 19″ lub jako autonomiczne urządzenie instalowane bezpośrednio na stanowisku dyżurnego PSP.

Centralne zarządzanie stacjami NSMAP, w tym definiowanie w systemie obiektów, konfigurowanie parametrów pracy nadajników DN-1 i stacji odbiorczych NSMAP, monitorowanie ich pracy oraz ciągłości działania całego systemu jest realizowane z poziomu aplikacji zarządzającej dla Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS). Dodatkowo, każde z urządzeń systemu STAP2009 może być konfigurowane i monitorowane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji serwisowej.

System transmisji alarmów pożarowych STAP2009 posiada Europejski Certyfikat Zgodności CPR, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych KOT oraz Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP – PIB.

STAP 2009

Skład systemu STAP 2009

  • Nadajniki obiektowe typu DN-1 transmitujące sygnały alarmów pożarowych i stanów technicznych do stacji odbiorczych (SOAP i SOSU);
  • Stacje odbiorcze typu NSMAP:
    • skonfigurowane programowo do odbioru alarmów pożarowych, instalowane w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i służące do odbioru sygnałów alarmów pożarowych nadawanych przez nadajniki DN-1;
    • skonfigurowane programowo do odbioru sygnałów uszkodzeniowych, instalowane w Centrach Monitorowania Operatorów systemów monitorowania;
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie systemem dla Operatora Systemu.

System transmisji alarmów pożarowych STAP 2009 - karta katalogowa Pobierz