System monitoringu pożarowego

Przejdź do naszych usług

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., wszystkie budynki muszą być wyposażone w systemy sygnalizacji pożarowej, a dodatkowo konieczne jest ich podłączenie do systemów monitoringu pożarowego. Rozwiązanie to stosuje się w celu wykrycia pożaru i przekazania informacji o jego wystąpieniu do stanowiska dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem sprawnego działania monitoringu pożarowego jest zastosowanie najwyższej jakości produktu. Produkowany przez nas system transmisji alarmów pożarowych STAP 2009 posiada Certyfikat Zgodności WE wydany przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Świadectwo Dopuszczenia do ochrony przeciwpożarowej wydane przez CNBOP, co świadczy o jego skuteczności i bezpieczeństwie.

Dlaczego warto zdecydować się na nasz system monitoringu pożarowego?

System monitoringu pożarowego musi działać niezawodnie, dlatego oferujemy Państwo wysokiej klasy produkt, spełniający wszystkie normy bezpieczeństwa. System transmisji alarmów pożarowych STAP 2009 ma wiele zalet, które decydują o jego niezawodności. Przede wszystkim monitoruje zarówno sygnały pożarowe, ale także wszystkie uszkodzenia powstałe w systemach sygnalizacji pożaru. Maksymalny czas odebrania i przetwarzania zdarzenia wynosi zaledwie 400 ms. Ponadto, do przesyłania sygnałów z nadzorowanych obiektów wykorzystuje dwa niezależne tory transmisji, przy czym jeden z nich pełni funkcję rezerwową, na wypadek uszkodzenia pierwszego z nich. Ważnym elementem oferowanego przez nas systemu monitoringu pożarowego jest wbudowany akumulator, zapewnia ciągłą pracę urządzenia przez min. 0,5 godziny od chwili zaniku zasilania energetycznego. Urządzenia systemu STAP2009 są kompatybilne z aplikacją, która umożliwia ich konfigurowanie i monitorowanie. Jeżeli więc zależy Państwu na skutecznym i optymalnym rozwiązaniu, zapraszamy do zakupu naszego produktu. W ramach usługi zapewniamy także montaż system monitoringu pożarowego.

Stacje NSMAP posiadają wbudowany panel prezentacji i obsługi informacji (SPI) w postaci tekstowego wyświetlacza LCD z podświetleniem oraz klawiaturą. Stacja NSMAP przystosowana jest do współpracy z innymi Systemami Prezentacji Informacji, w tym z systemem wspomagania decyzji SWD ABAKUS użytkowanym przez straż pożarną, a także z operatorskim systemem zarządzania PALLADION oraz panelem dotykowym z oprogramowaniem Panel NSMAP (wyniesiony, lokalny panel obsługi). Stacja NSMAP posiada wbudowany układ zasilania rezerwowego (akumulator), który zapewnia ciągłą pracę urządzenia przez min. 0,5 godziny od chwili zaniku zasilania energetycznego 230V. Konstrukcja obudowy stacji NSMAP jest przystosowana do montażu urządzenia w szafie Rack 19″ lub jako autonomiczne urządzenie instalowane bezpośrednio na stanowisku dyżurnego PSP.

Centralne zarządzanie stacjami NSMAP, w tym definiowanie w systemie obiektów, konfigurowanie parametrów pracy nadajników DN-1 i stacji odbiorczych NSMAP, monitorowanie ich pracy oraz ciągłości działania całego systemu jest realizowane z poziomu aplikacji zarządzającej dla Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS). Dodatkowo, każde z urządzeń systemu STAP2009 może być konfigurowane i monitorowane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji serwisowej.

System transmisji alarmów pożarowych STAP2009 posiada Europejski Certyfikat Zgodności CPR, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych KOT oraz Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP – PIB.

STAP 2009

Skład systemu STAP 2009

  • Nadajniki obiektowe typu DN-1 transmitujące sygnały alarmów pożarowych i stanów technicznych do stacji odbiorczych (SOAP i SOSU);
  • Stacje odbiorcze typu NSMAP:
    • skonfigurowane programowo do odbioru alarmów pożarowych, instalowane w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i służące do odbioru sygnałów alarmów pożarowych nadawanych przez nadajniki DN-1;
    • skonfigurowane programowo do odbioru sygnałów uszkodzeniowych, instalowane w Centrach Monitorowania Operatorów systemów monitorowania;
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie systemem dla Operatora Systemu.

System transmisji alarmów pożarowych STAP 2009 - karta katalogowa Pobierz