Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Przejdź do naszych usług

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa służą do kompleksowego zarządzania i monitorowania pracy całej infrastruktury technicznej systemów bezpieczeństwa i automatyki, działających w ramach jednego budynku lub zwartego kompleksu budynków. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie pełnej integrację urządzeń poszczególnych podsystemów takich jak, system sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu i system sygnalizacji pożaru. Zintegrowany system bezpieczeństwa łączy wszystkie powyższe moduły w jedną logiczną całość, dzięki czemu uzyskanie kontroli nad całym obiektem jest dużo łatwiejsze. Zastosowanie tej technologii znacznie zwiększa bezpieczeństwo fabryk, magazynów, centów handlowych i innych wielkopowierzchniowych budynków. Warunkiem skutecznego działania jest wybór wysokiej jakości produktu, jakim jest zintegrowany system bezpieczeństwa obiektu – ULISSES.

Zalety zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obiektu ULISSES

Zintegrowany system bezpieczeństwa obiektu – ULISSES jest idealnym rozwiązaniem dla dużych obiektów przemysłowych, banków, urzędów, obiektów wojskowych czy centrów handlowych, w których jednocześnie stosuje się wiele systemów bezpieczeństwa oraz systemów sygnalizacji pożaru. W tych obiektach musi być realizowany ciągły nadzór stanu bezpieczeństwa, co wymaga utrzymywania pełnej sprawności systemów zabezpieczeń wraz z nieprzerwanym monitorowaniem ciągłości ich pracy. ULISSES zbiera i prezentuje sygnały ze wszystkich systemów znajdujących się w budynku i tworzy kompletny obrazu sytuacji, co pozwala na skuteczne zarządzanie technologiami zabezpieczeń. Jako producent systemu ULISSES zapewniamy ciągłe wsparcie zarówno w zakresie nadzoru serwisowego, jak też jego naturalnego rozwoju związanego z pojawianiem się nowych produktów i technologii zabezpieczeń.

Przykładowe zastosowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa:

 • ochrona kompleksów przemysłowych i wojskowych;
 • ochrona dużych obiektów użyteczności publicznej, centrów obliczeniowych, centrów handlowych, obiektów bankowych;
 • ochrona innych obiektów o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa tj. przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady energetyczne, zakłady chemiczne, fabryki itp.

Podstawowe zadania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa:

 • Integrowanie systemów ochrony budynku w celu ujednoliconej prezentacji napływających sygnałów i stanów obiektu;
 • Wsparcie procesów podejmowania decyzji, koordynacji działań i monitorowania sytuacji poprzez szybkie udostępnienie kompleksowego obrazu sytuacji;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu poprzez dostarczenie interakcji między integrowanymi systemami;
 • Zapewnienie pełnego nadzoru nad systemami budynku z czytelnym interfejsem graficznym i funkcjami sterowania urządzeniami;
 • Wydzielenie funkcjonalnych stanowisk administracyjnych;
 • Dostarczenie ujednoliconych narządzi administrowania i sterowania systemami budynku;
 • Automatyczne tworzenie dokumentacji zdarzenia oraz jego raportowanie i analiza w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

Cechy systemu

 • Wysoka niezawodność zapewniana przez redundancję podstawowych elementów systemu: serwerów baz danych, serwerów aplikacyjnych oraz innych elementów infrastruktury
 • Szerokie możliwości rozbudowy : dołączanie nowych typów urządzeń, integracji z istniejącymi urządzeniami i systemami zainstalowanymi na obiekcie, nowe funkcjonalności zgodnie z wymaganiami użytkownika

Integrowane systemy bezpieczeństwa i automatyki budynku

 • System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • System kontroli dostępu (SKD)
 • System transportu (windy)
 • System telewizji dozorowej (CCTV)
 • System sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • System wentylacji i klimatyzacji
 • System oświetlenia
 • Inne systemy automatyki budynku

Współpraca z innymi systemami

 • Systemy ERP – SAP R/3 (zaawansowane zarządzanie zasobami)
 • Systemy RCP (rozliczanie czasu pracy)
 • Systemy kadrowo – płacowe
 • Inne

Moduły zdalnego dostępu

 • Serwis sms
 • Serwis www
 • Serwis e-mail

Folder - Zintegrowany system bezpieczeństwa obiektu ULISSES Inteligentny budynek Pobierz