Systemy zarządzania bezpieczeństwem

systemy syst zarzadzania bezp podstrona
Przejdź do naszych usług

ULISSES

Zintegrowany system bezpieczeństwa obiektu

Zintegrowany system bezpieczeństwa obiektu – ULISSES służy do kompleksowego zarządzania i monitorowania pracy całej infrastruktury technicznej systemów bezpieczeństwa i automatyki, działających w ramach jednego budynku lub zwartego kompleksu budynków. System zapewnia pełną integrację urządzeń poszczególnych podsystemów takich jak, system sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożaru, itd., łącząc te systemy w jedną logiczną całość. Dla wszystkich elementów system zapewnia jednolitą wizualizację i przechowywanie powiązanych informacji o zdarzeniach, a także realizuje zarządzanie tymi systemami. Głównym zadaniem systemu Ulisses jest efektywne wsparcie działania personelu służb ochrony lub administracji obiektu poprzez stworzenie kompletnego obrazu sytuacji wspieranego przez kontekstową prezentację dyspozycji w ramach przyjętych planów ochrony i procedur postepowania.

Rozwój systemu Ulisses jest wykonywany na podstawie analizy praktycznych potrzeb klientów, takich jak banki, duże obiekty przemysłowe, wojskowe, handlowe oraz przedsiębiorstwa i urzędy administracji publicznej. W tych obiektach, musi być realizowany ciągły nadzór ich stanu bezpieczeństwa, co wymaga utrzymywania pełnej sprawności systemów zabezpieczeń wraz z nieprzerwanym monitorowaniem ciągłości ich pracy. Producent systemu ULISSES zapewnia ciągłe wsparcie zarówno w zakresie nadzoru serwisowego, jak też jego naturalnego rozwoju związanego z pojawianiem się nowych produktów i technologii zabezpieczeń.

ulisses

Przykładowe zastosowanie

 • ochrona kompleksów przemysłowych i wojskowych,
 • ochrona dużych obiektów użyteczności publicznej, centrów obliczeniowych, centrów handlowych, obiektów bankowych,
 • ochrona innych obiektów o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa tj. przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady energetyczne, zakłady chemiczne, fabryki itp.

Podstawowe zadania

 • Integrowanie systemów ochrony budynku w celu ujednoliconej prezentacji napływających sygnałów i stanów obiektu
 • Wsparcie procesów podejmowania decyzji, koordynacji działań i monitorowania sytuacji poprzez szybkie udostępnienie kompleksowego obrazu sytuacji
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu poprzez dostarczenie interakcji między integrowanymi systemami
 • Zapewnienie pełnego nadzoru nad systemami budynku z czytelnym interfejsem graficznym i funkcjami sterowania urządzeniami
 • Wydzielenie funkcjonalnych stanowisk administracyjnych
 • Dostarczenie ujednoliconych narządzi administrowania i sterowania systemami budynku
 • Automatyczne tworzenie dokumentacji zdarzenia oraz jego raportowanie i analiza w oparciu o dane zgromadzone w systemie

Cechy systemu

 • Wysoka niezawodność zapewniana przez redundancję podstawowych elementów systemu: serwerów baz danych, serwerów aplikacyjnych oraz innych elementów infrastruktury
 • Szerokie możliwości rozbudowy : dołączanie nowych typów urządzeń, integracji z istniejącymi urządzeniami i systemami zainstalowanymi na obiekcie, nowe funkcjonalności zgodnie z wymaganiami użytkownika

Integrowane systemy bezpieczeństwa i automatyki budynku

 • System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • System kontroli dostępu (SKD)
 • System transportu (windy)
 • System telewizji dozorowej (CCTV)
 • System sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • System wentylacji i klimatyzacji
 • System oświetlenia
 • Inne systemy automatyki budynku

Współpraca z innymi systemami

 • Systemy ERP – SAP R/3 (zaawansowane zarządzanie zasobami)
 • Systemy RCP (rozliczanie czasu pracy)
 • Systemy kadrowo – płacowe
 • Inne

Moduły zdalnego dostępu

 • Serwis sms
 • Serwis www
 • Serwis e-mail

Folder - Zintegrowany system bezpieczeństwa obiektu ULISSES Inteligentny budynek Pobierz
Świadectwo kwalifikacyjne Centrali Integrującej Ulisses Pobierz
Deklaracja zgodności odnośnie Dyrektywy 1999/5/EC Centrali Integrującej ULISSES Pobierz