Jaki system gaszenia wybrać?

Przejdź do naszych usług

Jaki system gaszenia wybrać?

14 lut 2023
system gaszenia pożaru

Najlepszym sposobem na ograniczenie strat materialnych oraz wyeliminowanie zagrożenia dla osób przebywających wewnątrz obiektu, w którym pojawiło się zarzewie ognia, jest szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej. Rozwiązaniem, które w dużym stopniu zwiększa szanse powodzenia podjętych działań, będzie zamontowanie odpowiedniego systemu gaszenia pożaru. Przekonajmy się, jakie są możliwości w tym obszarze i sprawdźmy, według jakich kryteriów wybierać optymalną instalację przeciwpożarową.

W jaki sposób mogą pracować stałe urządzenia gaśnicze?

Najlepszą metodą walki z ogniem jest montaż stałych urządzeń gaśniczych, które rozpoczynają podawanie środka gaśniczego zaraz po wykryciu zagrożenia przez system sygnalizacji pożarowej. Instalacje tego rodzaju mogą pracować, wykorzystując różne techniki gaszenia. Istnieją systemy gaszące pianą, a także wodą z tryskaczy, zraszaczy lub zmgławiaczy, a także urządzenia używające proszku albo gazu, który wypycha powietrze oraz zmienia jego skład na tyle, że proces spalania ulega powstrzymaniu z braku tlenu. Nowoczesną alternatywą jest również gaszenie aerozolem, które polega na rozprowadzaniu środka gaśniczego w postaci uwalnianego do powietrza pyłu, który nie jest szkodliwy ani toksyczny dla ludzi, a dodatkowo nie powoduje żadnych uszkodzeń urządzeń elektronicznych, ani zagrożenia porażeniem prądem.

Na jakiej podstawie dobierać system gaśniczy?

Decyzja o wyborze konkretnego systemu gaśniczego jest uzależniona od obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz specyfice chronionego budynku i sposobie jego wykorzystywania. Wśród najważniejszych kryteriów znajdą się obecność ludzi, możliwość odcięcia zasilania, znajdujące się w pomieszczeniach chemikalia czy substancje łatwopalne, jak również urządzenia elektroniczne.