ELEVATE

Przejdź do naszych usług

ELEVATE to wielozadaniowa zrobotyzowana platforma kołowa o wadze około 32 kg, zdolna do przenoszenia sprzętu o masie do 60 kg (łączna masa platformy ze sprzętem ok. 92 kg). Platforma bazowa składa się z nadwozia – hermetycznej konstrukcji samonośnej, podpartej czterema kołami nie-skrętnymi.

Każde z kół napędzane jest silnikiem elektrycznym o mocy 150W, wyposażonym w przekładnie planetarne. Zastosowano model sterowania różnicowego.

Maksymalna prędkość platformy kołowej to 2 m/s.

Czas pracy platformy nieobciążonej to ok. 7h jazdy ciągłej i 36h w trybie oczekiwania. Oczywiście czas pracy ulega skróceniu w przypadku obciążania platformy zarówno masą jak i obciążeniem elektrycznym.

Podstawowy zestaw zawiera kamerę analogową (PAL/NTSC 700TVL HD) wraz z nadajnikiem systemu wizyjnego: 5,8GHz Mini TX 600mW (40-kanałów) i odbiornikiem systemu wizyjnego: OTG UVC Video Down link VR Android 5,8GHz.

Wymiary konstrukcji: 678mm x 655mm x 250mm.

Średnica kół: 350mm.

Prześwit: 140mm.

Rozstaw osi: 420mm.

Platforma bazowa została tak przygotowana, aby możliwe było jej szybkie zaadoptowanie do nowych zadań, które będzie zdolna wykonać przy pomocy zainstalowanego osprzętu. Wyprowadzone kanały zasilania pozwalają na szybką adaptację szerokiej gamy sprzętu z dziedziny wojskowej, automatyki i robotyki.