Dwutorowy nadajnik obiektowy RD-1

Przejdź do naszych usług

Dwutorowy nadajnik obiektowy RD-1

Radiowy nadajnik alarmowy RD-1 przeznaczony jest do transmisji sygnałów alarmowych i technicznych z lokalnego systemu sygnalizacji zagrożeń, do Centrum Odbiorczego specjalistycznej agencji ochrony. Przekaz informacji odbywa się w czasie rzeczywistym dwiema drogami: jednokierunkowym łączem radiowym w paśmie VHF oraz łączem komutowanym w publicznej sieci telekomunikacyjnej PSTN.

Nadajnik RD-1 obsługuje szeroką grupę powszechnie stosowanych w systemach transmisji alarmów formatów komunikacji. W torze radiowym jest to rodzina protokołów LARS oraz protokół Milcol-D, natomiast w torze telefonicznym jest to protokół SIA oraz dwie odmiany protokołu Radionics. Nadajnik RD-1 może więc być stosowany niemal w każdym systemie monitorowania zagrożeń i współpracuje z praktycznie wszystkimi użytkowanymi stacjami monitorowania alarmów.

Do podłączenia sygnałów z monitorowanego systemu sygnalizacji zagrożeń nadajnik RD-1 posiada 8 niezależnie programowanych wejść. Konfigurowany jest zarówno typ wejścia, logika jego pracy, jak również przypisane poszczególnym stanom wejścia kody zdarzeń. Każde z wejść nadajnika RD-1 może być zaprogramowane jako wejście dwustanowe lub też wejście parametryczne typu 2EOL (tj. z dwoma rezystorami parametrycznymi). Logika pracy wejścia może być natomiast zaprogramowana jako wejście NO (tj. wejście normalnie otwarte) lub też wejście NC (tj. wejście normalnie zamknięte). Ta elastyczność konfiguracji wejść nadajnika RD-1 pozwala na proste przyłączanie sygnałów z monitorowanego systemu bez dodatkowych układów pośredniczących (np. przekaźników), dopasowujących sygnały wyjściowe z monitorowanego systemu do nadajnika obiektowego.

Wszystkie istotne parametry pracy nadajnika obiektowego RD-1 są konfigurowane z wykorzystaniem aplikacji serwisowej DN1View pracującej na platformie Windows. Program serwisowy pozwala także na monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu pracy urządzenia, obrazując stany fizyczne jego wejść oraz stany pracy obu torów komunikacyjnych. Z poziomu programu serwisowego istnieje też możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia, bez konieczności demontażu nadajnika i przesyłania go do serwisu fabrycznego. Oprogramowanie DN1View dostarczane jest bezpłatne.

Dwutorowy nadajnik obiektowy RD-1
Radiowy nadajnik alarmowy typ RD-1 - karta Pobierz