PROMETEUSZ – System Wsparcia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych

Przejdź do naszych usług

PROMETEUSZ

System Wsparcia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych przy Weryfikacji Zagrożeń Pożarowych

System Wsparcia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej przy Weryfikacji Zagrożeń Pożarowych dla obiektów bez stałej obsługi Prometeusz jest autorskim opracowaniem STEKOP SA, które powstało w odpowiedzi na potrzeby klientów. Rozwiązuje ono problem bezpiecznego i bezinwazyjnego udostępniania zamkniętego obiektu jednostkom Straży Pożarnej podczas podejmowanej przez nie weryfikacji otrzymanego zgłoszenia alarmowego i działań ratowniczo – gaśniczych. W efekcie podjętych uzgodnień z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wdrożenia systemu Prometeusz, nie ma konieczności utrzymywania stałej obsady personelu do weryfikacji zagrożenia pożarowego w obiekcie. System Prometeusz jest rozwinięciem stosowanych w innych krajach metod dostępu do obiektu z wykorzystaniem depozytorów kluczy dla służb ratowniczych, takich jak Knox Box (Stany Zjednoczone), FSD –Feuerwehrschlüsseldepot (Niemcy), FSS – Feuerwehr-Schlüsselsafe (Austria). Przy jego opracowaniu uwzględniono krajowe wymagania formalno-techniczne oraz dobre i sprawdzone praktyki mające wpływ na skuteczność podejmowanych przez system działań.

System Wsparcia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej przy weryfikacji zagrożeń pożarowych Prometeusz dedykowany jest do stosowania w obiektach wyposażonych w system sygnalizacji pożaru SSP, takich jak:sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe, składy materiałów, itp. Pozwala on właścicielom i administratorom tych obiektów na rezygnację ze stałej, całodobowej obsady personelu obsługującego system sygnalizacji pożaru SSP oraz udostępniającego obiekt dla interweniujących jednostek Straży Pożarnej, co w efekcie daje możliwość obniżenia stałych kosztów utrzymania budynku. Dodatkowym atutem wdrożenia systemu Prometeusz jest aktywne monitorowanie działań podejmowanych przez personel, przez co ograniczane są szkody wynikające z błędów ludzkich. Stekop SA jako operator systemu Prometeusz bierze udział i udziela wsparcia przy uzgodnieniach z właściwymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej.

Schemat systemu Prometeusz

Cechy systemu Prometeusz:

 • wskazanie miejsca zagrożenia z dużą precyzją oraz dokładnością do pojedynczej czujki,
 • aktywne śledzenie sytuacji w chronionym obiekcie w kontekście dynamicznego rozwoju zdarzeń, z wykorzystaniem wielu dostępnych technologii bezpieczeństwa w obiekcie,
 • współpracę ze służbami ratowniczymi przy weryfikacji i zwalczaniu zagrożenia pożarowego,
 • koordynację powiadamiania i przyspieszenie reakcji służb ratowniczych na zagrożenie,
 • eliminację błędu człowieka,
 • zapewnienie całodobowego nadzoru nad danym obiektem.

Zadaniem opracowanego przez firmę STEKOP SA systemu Prometeusz jest:

 • dynamiczne śledzenie stanu bezpieczeństwa obiektu po otrzymaniu sygnału alarmu pożarowego,
 • udostępnianie kluczy do obiektu lub zdalne odblokowanie drzwi wejściowych jednostkom Straży Pożarnej,
 • wsparcie działania Straży Pożarnej w formie przekazu szczegółowych informacji o lokalizacji miejsca zagrożenia pożarowego, drogach dojścia do strefy zagrożenia oraz dodatkowych informacji mających wpływ na skuteczność i szybkość podejmowanych działań,
 • nadzór nad depozytorem (sejfem) kluczy do obiektu,
 • nadzór nad sprawnością systemu,
 • zapis historii wszystkich działań podejmowanych przez system i jego obsługę.

System Prometeusz składa się z:

 • interfejsów obiektowych IPS,
 • sejfów kluczy,
 • oprogramowania Systemu Prezentacji Informacji działającego w strukturach Alarmowego Centrum Odbiorczego,
 • sieci łączy transmisji typu WAN i GSM/GPRS.

Prometeusz - karta katalogowa Pobierz